Joco Investigations

Privacyverklaring & cookies

Privacybeleid van JOCO INVESTIGATIONS

Laatst bijgewerkt: 20/02/2024

Bij JOCO INVESTIGATIONS erkennen we het belang van privacy en streven we ernaar om de persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers van onze website te beschermen. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de GDPR, hebben we dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.

1. Verzamelde Gegevens:

Bij JOCO INVESTIGATIONS verzamelen we alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten:

- Naam, adres en contactgegevens.

- Gegevens over de aard van het onderzoek.

- Financiële informatie voor facturering en betaling.

- Andere informatie die relevant is voor het uitvoeren van ons onderzoek.

2. Gebruik van Gegevens:

JOCO INVESTIGATIONS heeft dus een wettelijke opdracht om bepaalde taken en bevoegdheden uit te voeren. Deze worden beschreven in Wet tot regeling van het beroep van privé-detective 19 Junli 1991, maar denk hierbij vooral aan: Artikel 1

  • het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
  • het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen
  • het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten
  • het opsporen van bedrijfsspionage
  • elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van het gevraagde onderzoek.

- Het verstrekken van updates en rapporten aan onze klanten.

- Facturering en betalingsverwerking.

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Gegevensbescherming:

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot geautoriseerd personeel dat de gegevens nodig heeft om onze diensten te verlenen.

4. Delen van Gegevens:

We delen persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

5. Uw Rechten:

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

JOCO INVESTIGATIONS mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld. De schriftelijke overeenkomst wordt gedurende vijf jaar door de privé-detective bijgehouden (w1996-12-30/07, art 8,003)

7. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

Voor klachten aangaande gegevensbescherming kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit:

GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via Joco-investigations@telenet.be.

Door gebruik te maken van onze diensten en onze website, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus controleer regelmatig op updates.

.

Cookiebeleid van JOCO INVESTIGATIONS

Laatst bijgewerkt: 20/02/2024

Bij JOCO INVESTIGATIONS gebruiken we cookies op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren en onze diensten te optimaliseren. Hieronder vindt u informatie over welke cookies we gebruiken, hoe we ze gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze bevatten informatie die wordt gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, statistieken bij te houden en uw interactie met de website te verbeteren.

2. Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken de volgende typen cookies:

- Strikt noodzakelijke cookies: Essentiële cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

- Prestatiecookies: Cookies die ons helpen de prestaties van de website te meten en te verbeteren.

- Functionele cookies: Cookies die uw voorkeuren onthouden om uw gebruikerservaring te verbeteren.

- Targeting cookies:Cookies die worden gebruikt voor marketingdoeleinden en gerichte advertenties.

3. Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om de volgende redenen:

- Om de functionaliteit van de website te waarborgen.

- Om het gebruik van de website te analyseren en statistieken te genereren.

- Om uw voorkeuren te onthouden en de gebruikerservaring te personaliseren.

- Om gerichte advertenties weer te geven op basis van uw interesses.

4. Cookiebeheer:

U kunt uw cookievoorkeuren beheren en cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website.

5. Externe links:

Onze website kan links bevatten naar externe websites of diensten waarvan het cookiebeleid kan verschillen. We hebben geen controle over het cookiebeleid van externe websites en raden aan hun privacyverklaringen te raadplegen.

6. Wijzigingen in het cookiebeleid:

Dit cookiebeleid kan worden bijgewerkt om eventuele wijzigingen in ons gebruik van cookies weer te geven. Raadpleeg regelmatig deze pagina voor de laatste informatie.

Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Bedankt voor het vertrouwen in JOCO INVESTIGATIONS

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x