Joco Investigations

Werkwijze

1. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en 100% vertrouwelijk. 

2. We kunnen afspreken op een locatie naar keuze, waar we het onderzoek grondig bespreken.

3. We geloven dat het begin van een zaak het meest cruciale deel van het onderzoek is. Daarom stellen we geduld en medelevend luisteren naar onze klanten voorop.

4. Klanten worden aangemoedigd om alle tijd te nemen die ze nodig hebben om hun situatie zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen.

5. Op basis van deze informatie bespreken we het plan van aanpak om tot de best mogelijke oplossing te komen, evenals de mogelijke kosten.

6. Na overleg stellen we voor om een overeenkomst op te stellen, die door beide partijen wordt ondertekend zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van priv├ędetective.

7. Elk onderzoek start met een minimum van 4 uur aaneengesloten. 

8. In overeenstemming met de overeenkomst wordt een voorschot gevraagd, dat bestaat uit 50% van de te verwachten kosten en bezoldigingen.

9. Gedurende het onderzoek houden we de klant regelmatig op de hoogte, en indien nodig kan de opdracht bijgestuurd worden. Op verzoek van de cli├źnt kan er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.

10. Na de uitvoering van de opdracht maken wij voor de opdrachtgever een verslag op, dat de verrichte activiteiten beschrijft met vermelding van data, plaatsen en uren. Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en kosten wordt eveneens opgenomen. Het juridisch correct eindverslag omvat ook overtuigingsstukken die in het kader van de opdracht zijn verzameld, zoals het rapport van de detective, het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder, foto's en videobeelden.

Vertrouw op onze grondige en professionele aanpak voor uw onderzoeksbehoeften bij Joco Investigations.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x