Werkwijze

Heeft u als particulier of bedrijf nood aan advies of een onderzoek, neem dan persoonlijk contact op met ons kantoor.

Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend en 100% vertrouwelijk. Dit kan plaatsvinden op een door u gekozen locatie. Hier bespreken we de zaak grondig. Wij geloven dat het meest cruciale deel van het onderzoek de aanvang van de zaak is. Daarom staat geduld en medelevend luisteren naar onze klanten voorop. Onze klanten worden aangemoedigd om alle tijd te nemen die ze nodig hebben om hun situatie zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen. Op basis van de informatie bespreken we het plan van aanpak om tot de best mogelijke oplossing te komen en wat de mogelijkheden zijn alsook wat de te verwachte kosten zijn. Het advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en ervaring van het vak. 

  • Na overleg wordt er voorgesteld om een overeenkomst op te maken die door beide partijen wordt ondertekend zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. Elk onderzoek start met een minimum van 4 uur aaneengesloten.
  • Aan de hand van de overeenkomst wordt ook een voorschot gevraagd die bestaat uit 50% van de te verwachten kosten en de bezoldigingen. 
  • Tijdens het onderzoek houden we de klant regelmatig op de hoogte over zijn case, indien nodig kan elke opdracht bijgestuurd worden. Op vraag van de cliënt kan er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.
  • Na de uitvoering van de opdracht maken wij ten behoeve van de opdrachtgever een verslag op dat de volgende gegevens omvatten – Beschrijving van de verrichte activiteiten met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop de activiteiten zijn verricht.
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en kosten.
  • Het juridisch correct eindverslag omvat tevens de overtuigingsstukken die de opdrachtnemer in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Deze zijn het rapport van de detective , proces verbaal van de gerechtsdeurwaarder , foto’s en videobeelden.


Werkwijze

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x