CASUS BEDRIJFSDIEFSTAL

5 maart 2024

CASUS BEDRIJFSDIEFSTAL

Casus: Bedrijfsdiefstalonderzoek door Joco Investigations

Bedrijfsprobleem: Een bedrijf in de detailhandel merkt onverklaarbare verliezen op in zijn voorraad en vermoedt dat er sprake is van bedrijfsdiefstal. De onderneming heeft behoefte aan een gedegen onderzoek om de diefstallen te identificeren en de daders aan te pakken.

Inzet van Joco Investigations: Het bedrijf besluit Joco Investigations in te schakelen voor een bedrijfsdiefstalonderzoek. Onze ervaren privé-detectives gaan discreet te werk om de situatie te analyseren en de nodige bewijzen te verzamelen.

Fase 1: Analyse en Planning: Onze detectives beginnen met het analyseren van de huidige beveiligingsmaatregelen, het vaststellen van mogelijke zwakke punten en het identificeren van verdachte patronen in het diefstalgedrag. Op basis hiervan wordt een gedetailleerd onderzoeksplan opgesteld.

Fase 2: Observatie en Surveillance: We voeren surveillances uit op strategische momenten en locaties, zowel binnen als buiten het bedrijf. Met geavanceerde technologie en discrete observatiemethoden houden we verdachte activiteiten nauwlettend in de gaten.

Fase 3: Bewijsverzameling: Zodra verdachte handelingen worden waargenomen, verzamelen we nauwkeurig bewijsmateriaal, zoals beeldmateriaal, tijdsstempels en andere relevante gegevens die kunnen helpen bij het identificeren van de daders.

Fase 4: Juridische Ondersteuning: Met het verzamelde bewijsmateriaal ondersteunen we het bedrijf bij mogelijke juridische stappen. Dit kan variëren van interne disciplinaire maatregelen tot het indienen van aangiftes bij de politie.

Resultaat: Dankzij het professionele bedrijfsdiefstalonderzoek van Joco Investigations kon het bedrijf de diefstallen identificeren, de nodige maatregelen nemen en indien nodig juridische stappen ondernemen. Hierdoor kon het bedrijf de integriteit van zijn voorraad en de financiële gezondheid waarborgen.

Voor professioneel en discreet onderzoek naar bedrijfsdiefstal, kunt u vertrouwen op Joco Investigations. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

CASUS BEDRIJFSDIEFSTAL

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x