JOCO INVESTIGATIONS is een wettelijk erkend Privé Detective kantoor. Wij bieden onze diensten als Privé Detective aan particulieren , bedrijven, gerechtsdeurwaarders en advocaten allen conform de privédetectivewet van 19 juli 1991 . In sommige gevallen kan steeds beroep gedaan worden uit een netwerk van vrouwelijke en mannelijke gekwalificeerde en professionele privé-detectives, allen wettelijk vergund door het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken en geselecteerd op basis van hun opleiding en ervaring. Al deze privé-detectives zijn gebonden aan het beroepsgeheim, en kan u op 100% discretie rekenen.

7/7d bereikbaar en onmiddellijk inzetbaar voor particuliere- en bedrijfsonderzoeken en actief zowel nationaal en internationaal.

PRIVE ONDERZOEKENBEDRIJFSONDERZOEKEN

Echtscheiding & alimentatie 
Ontrouw
Overspel
Bezoekrecht
Belaging & stalking
Controle kind
Vermoedens van drankmisbruik of druggebruik
Opsporen debiteurs/personen
Bedreigingen
Parentale ontvoering
Voorhuwelijks onderzoek 
Controle tijdsgebruik
Moraliteitsonderzoek
Opsporen bedrijfscriminaliteit
Ziekteverzuim en absenteïsme 
Pre-employment screening
Tijdsbesteding vertegenwoordigers
Onderzoek naar schending concurrentiebeding
Personeelswinkeldiefstal 
Ongewenste seksuele intimiteiten
Pesten op het werk
Antecedenten onderzoek 
Mystery shopping
Opsporen gestolen goederen
Namaak opsporen
de lijst is ongelimiteerd , heeft u vragen over iets dat niet in deze lijst staat kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met ons.
OSINT ONDERZOEKEN

Open Source Intelligence, vaak afgekort als OSINT, is het legaal verzamelen van data en informatie uit open en publiek beschikbare bronnen.OSINT is een veelgebruikte manier om informatie te achterhalen middels openbare bronnen. Tegenwoordig laat men zonder dat men het zelf weet veel informatie online achter. Dit kan zowel geschreven tekst zijn, maar ook digitale foto’s, video’s en/of audiofragmenten vallen hieronder. Door het toepassen van OSINT technieken en het analyseren van al deze bronnen kan er door onze onderzoekers cruciale informatie achterhaald worden over personen of netwerken. Digitaal rechercheren heeft een grote meerwaarde in elk onderzoek .

JOCO INVESTIGATIONS is ook erkend als Certified Open Source Intelligence Analyst®.

WERKWIJZE

Heeft u als particulier of bedrijf nood aan advies of onderzoek, neem dan persoonlijk contact op met ons kantoor. 

Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend en kan plaatsvinden op een door u gekozen locatie. Hier bespreken we de zaak grondig en overleggen wij hoe wij de best mogelijke oplossing kunnen vinden.

  • Na overleg wordt er voorgesteld om een overeenkomst op te maken die door beide partijen wordt ondertekend zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.
  • Aan de hand van de overeenkomst wordt ook een voorschot gevraagd die bestaat uit een gedeelte van de te verwachten kosten en de bezoldigingen. 
  • Tijdens het onderzoek houden we de klant regelmatig op de hoogte over zijn case, indien nodig kan elke opdracht bijgestuurd worden.Op vraag van de cliënt kan er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.
  • Na de uitvoering van de opdracht maken wij ten behoeve van de opdrachtgever een verslag op dat de volgende gegevens omvatten – Beschrijving van de verrichte activiteiten met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop de activiteiten zijn verricht.
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en kosten.
  • Het juridisch correct eindverslag omvat tevens de overtuigingsstukken die de opdrachtnemer in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Deze zijn het rapport van de detective , proces verbaal van de gerechtsdeurwaarder , foto’s en videobeelden.
CONTACT

GSM-WhatsApp : +32 (0)468 58 36 94 
e-mail: Joco-Investigations@telenet.be
7/7d beschikbaar

OF VIA INFO FORMULIER

Lic.FOD.BiZA.14.1975.03